BMX:: 180
180

180 to chyba najpopularniejszy trick streetowy, nie licz?c grindów. Mo?na j? robi? praktycznie ze wszystkiego i ??czy? j? w combosy. Jak j? zrobi??? Proste, ale wymaga treningu:
- jedziemy sobie nie za wolno nie za szybko
- ostro skr?camy w stron? w która chcemy sie obróci?
- podci?gamy kierownice i ci?gniemy j? razem z ca?ym cia?em oczywi?cie w stron? obrotu
- gdy ju? nabierzemy rotacji, wypychamy kierownice do przodu, aby podnie?? tylne kolo
- ci?gniemy rower i cia?o ca?y czas, a? do wykonania pe?nej 180
- l?dujemy na fakie
- jedziemy na fakie i robimy reverta
- odje?d?amy z ciachem na twarzy

Pami?tajmy, ?eby nie poddawa? si? ju? po kilku próbach. Na pocz?tku ten trick wymaga katowania, pó?niej jednak b?dziemy go robi? z zamkni?tymi oczami :)

Unikalna koszulka Extreme.org.pl

32z?


Dodał: pitv


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


FoxiFoxi (2009-07-29 09:40:04)
Bardzo fajnie opisane, a nie tak jak w wi?kszo?ci poradników: "skr?? ko?em i zrób BH." B) 10/10

1 2 ... 13 14 dalej