BMX:: 180 x-up
180 x-up

180 x-up jest to dobry wst?p do nauki 180 barspin. Jest on stosunkowo ?atwy, je?li mamy oczywi?cie obcykane oba sk?adowe tricki. Najlepiej uczy? si? na jakim? wybiciu, np. na hopce ze stolikiem. Wykonanie:
-jedziemy do?? szybko
-naje?d?amy na hopk? i robimy ruch jak do zwyk?ej 180 (lekki ?uk i lekkie skr?cenie cia?a)
-wybijamy si? mocno, jak najwy?ej potrafimy (po to, aby zd??y? wcisn?? x-upa)
-poziomujemy lot
-kiedy ju? wypoziomujemy lot i b?dziemy mieli ju? oko?o 50 stopni za sob?, ustawiamy nogi blisko siode?ka i prostujemy je (po to, ?eby nie uderzy? si? kierownic? w kolano)
-kr?cimy x-upa. Robimy to jak najszybciej, ?eby czasem nie wyl?dowa? w pozycji x-up :D). Starajmy si? skr?ci? kierownic? jak najmocniej mo?emy-nadaje to trickowi stylu
-odkr?camy x-upa, dokr?camy pe?ne 180
-l?dujemy, robimy fakie i odje?d?amy :)

Dodał: pitv


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?