BMX:: Jak przygotowa? nasz rower po zimie?
Jak przygotowa? nasz rower po zimie?

Min??a zima, idzie wiosna. Powoli zbli?a si? sezon. W tym momencie nadchodzi najlepszy okres na wyci?gni?cie naszego roweru z piwnicy i przygotowanie go do sezonu. O to pare rzeczy, na które musimy zwróci? uwag? przed pierwszym wyjazdem na jazdki, po d?ugim ?nie zimowym naszego roweru.
1.Przede wszystkim, umyjmy go jak nigdy dot?d, ale nie sam? wod?, najlepiej z jakim? szamponem samochodowym. Przed przegl?dem powinien by? czysty, po co si? niepotrzebne brudzi? :)
2. Sprawd?my powietrze w ko?ach. Je?li go brak, napompujmy, i wsad?my ko?o do wody, ?eby zobaczy?, czy nigdzie nie ucieka nam powietrze (je?li trzymamy rower w gara?u lub w piwnicy, wilgo? mo?e nam zniszczy? d?tki). Opony tak?e mog? pop?ka?, wi?c sprawdzamy ich stan.
3. Sprawd?my, czy ko?a si? kr?c?. Je?li nie, lub robi? to z oporem, to znaczy, ?e smar zrobi? si? okropnie g?sty, lub po prostu ?o?yska si? zapiek?y. Nale?y wtedy rozebra? ko?o i przesmarowa? ?o?yska. Je?li mamy ?o?yska zabudowane i widzimy, ?e maj? straszne opory, nale?y wsadzi? je na jedn? noc do nafty, a na nast?pn? noc do jakiego? dobrego, g?stego oleju. Mo?na te? kupi? nowe, co raczej b?dzie lepszym wyj?ciem, lecz dro?szym.
4. Sprawd?my, czy da si? kr?ci? kierownic?. Je?li nie, lub s? problemy, robimy to samo co w przypadku ko?a: przesmarowujemy.
5. Oczy??my wszystkie miejsca, gdzie pojawi?a si? rdza. Mo?na to zrobi? za pomoc? wd-40 (lub czego? podobnego), lub po prostu wyszorujmy to miejsce.
6. Porz?dnie oczy??my i przesmarujmy ?a?cuch.
7. Odkr??my wszystkie nakr?tki i ?rubki, a nast?pnie je nasmarujmy. Zapobiegnie to zapiekaniu si? ich (t? czynno?? nale?y wykona? tak?e przed zim?) 8. Je?li mamy hamulce, tak?e nale?y sprawdzi? ich dzia?anie.

Dzi?ki przestrzeganiu tych porad, przed?u?ymy ?ywotno?? naszego roweru. Wydaje si? to banalne, lecz wiele osób zaniedbuje to, czego potem cz?sto ?a?uj?. Pami?tajmy te?, ?e je?li je?dzimy zim?, to unikajmy dróg posypanych sol? i piaskiem. Dla naszego roweru nie ma nic gorszego. Je?li chodzi o smarowanie, nie powinno si? tego robi? tylko raz w roku. Musimy robi? to co najmniej kilka razy, jednak to w?asnie po d?ugiej przerwie w u?ytkowaniu roweru jest to najbardziej wskazane. Dbajmy o nasze rowery, to poje?dzimy na nich d?u?ej.
Dodał: pitv


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuszymon bmx (2013-10-18 13:53:59)
a przed zim? trzeba tylko nasmarowa? ?rubki i tyle bo ja w?a?nie ju? szykuje mój rower snu :)
Brak avaturuDAWIDGIT (2012-06-02 19:34:12)
NO TAK GOMEY
Brak avaturuGomey (2012-06-01 17:55:28)
mam pztanie czy jak cos w korbie piszczy czy tam szura to smarowac smarem
Brak avaturukonrad14x (2012-03-03 15:25:11)
dzi?ki spoko rada.
Brak avaturuStefanbmx (2012-03-03 15:04:01)
przyda si?.
Brak avaturuStefanbmx (2012-03-03 15:04:01)
przyda si?.

1 2 3 ... 8 9