BMX:: Ally-oop
Ally-oop

Dzi? powiem wam jak zrobi? ally-oop'a. Jest to trick przeznaczony na ramp?. W skrócie mówi?c ally-oop jest to przekr?cone 1-8 na quoterze, banku czy innej figurze w skateparku. Warto jest zainteresowa? si? ally-oop'em kiedy b?dziemy mieli opanowane 1-8 w stopniu bardzo dobrym ;). Przejd?my do rzeczy.

Poradnik napisany dla osób które robi? 1-8 w lew? stron?. Dla lewono?nych u?ytkowników wystarczy pozamienia? strony, które opisa?em.

[Krok-1] Jedziemy ze ?redni? pr?dko?ci? w kierunku rampy. Nie jedziemy na wprost do wzniesienia lecz na ukos. Przyk?ad : je?li robimy 1-8 w lewo, do rampy zaje?d?amy od prawej strony.
[Krok-2] Kiedy znajdziemy si? na rampie. Podnosimy przednie ko?o (nie robi?c tzw. eski) obracamy g?ow? wraz z korpusem w lewo. Ci?gn?c zarazem przód roweru pod siebie.
[Krok-3] Nie ko?czymy obraca? si? przy 180* jak to jest w 1-8. Musimy 1-8 przekr?ci? i to sporo. Zale?nie od tego jak g??boko (na ukos) wjechali?my na ramp?. Prawid?owo wykonany ally-oop powinien ko?czy? si? pod takim k?tem pod jakim go zacz?li?my (tyle ze z lustrzanym odbiciem :) )

****** Odsy?am do obrazka na dole strony *******

[Krok-4] Po udanym spinie spadamy równo na 2 ko?a. i odje?d?amy w równo do kierunku w którym spadli?my.

Prowizoryczny obrazek : Prawid?owe wykonanie Ally-oop'a Legenda :
Linia czerwona - kierunek, w którym wje?d?amy na ramp?.
Fioletowy punk - miejsce w którym wybijamy si? w gór? i obracamy si?.
Linia zielona - prawid?owy k?t zjazdu przy ally-oop'ie.

*** Nied?ugo postaram si? zamie?ci? w?asny filmik instrukta?owy. Pokazuj?cy prawid?owe wykonanie tego tricku.
Dodał: Noozer


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuklaudiuszekEX (2012-05-15 20:37:05)
fajniee ?oo? :D
Kuba9779Kuba9779 (2011-06-27 23:53:30)
http://www.zdradzila.pl/?id=ib8isv pomagac koledze w zemscie ( nie mi )
YumpersYumpers (2011-03-08 19:59:28)
nie rozumiem co w tym opisie jest dla was nie zrozumia?e..... jak dla mnie jest napisane bardzo dobrze ! 10/10
Unreal97Unreal97 (2010-10-28 19:10:24)
Aha ... to chodzi o to ?e podje?dzasz, do skosu na ramp? i lekko na ni? wjerzd?aj?c robimy oko?o 190 stopni w przeciwn? stron? do której jedziemy. Czicie ?
Unreal97Unreal97 (2010-10-28 19:06:11)
Nie do ko?ca kminie ale sprawdz? jaki? filmik
Brak avaturuNartiss (2010-10-18 15:07:32)
Fajny trik dyszka :P

1 2