BMX:: Pedal grind
Pedal grind

Pedal grind

Tym razem grind b?dziemy wykonywa? peda?em lub peda?em i pegiem, zale?y kto czym dysponuje.

1. Podobnie jak przy sprocket grind, wykonuj?c bh nale?y pami?ta?, ?e przednie ko?o wyl?dowa?o kilka cm od kraw?dzi przeszkody. Podczas skoku musimy wyprostowa? równie? peda?y, które musz? by? równoleg?e do przeszkody. Jeden peda? musi dotyka? przeszkody.

2. Noga ca?y czas pozostaje na grindowanym pedale. Nale?y j? docisn?? tak, aby rower sta? w miar? prostopadle do przeszkody. Jednak nie mo?na tego robi? zbyt mocno, aby rower nie straci? zbytnio pr?dko?ci.

3. Zeskok jest prosty, po raz kolejny musimy wykaza? si? umiej?tno?ci? bh.

Oto filmik wraz z poradami:


Dodał: innyoung


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?