BMX:: Kilka s?ów do pocz?tkuj?cych.
Kilka s?ów do pocz?tkuj?cych.

Witam!

Tym razem napisz? o pu?apkach jakie czekaj? na pocz?tkowego ridera. Nie wiesz co jest Ci potrzebne aby móc je?dzi? ? Zajrzyj tutaj. Poza owymi rzeczami przyda Ci si? tzw. zajawka, ochraniacze, inni riderzy lub najlepiej ulubiona muzyka w s?uchawkach. To naprawd? umila i u?atwia w pewnym sensie jazd?. No, ale ok. Mamy rower u siebie w domu. Pi?kny b?yszcz?cy lakier, 2 hamulce i zapewne kilka zb?dnych kg na nim. Musisz go odchudzi?! Zdejmij oba albo jeden hamulec. Na pocz?tek zdejmij pegi, gdy? b?d? one zb?dne. Ok., lepszy rower nie powinien mie? ju? zb?dnego balastu. Mo?esz wyj?? przed dom poje?dzi?. I teraz najcz?stsze pytanie.
Jakie tricki na pocz?tek ! ?
- bunny hop klik
- wheelie i manual klik
- crankflip klik
- x-up klik
- barspin klik

Inne tricki znajdziesz na tym portalu. Ju? wiesz co katowa?. Jednak bunny hop nie wychodzi tak jak mia? wychodzi?. Nie potrafisz przeskoczy? lub wskoczy? na przeszkod? cho? d?ugo je?dzisz. Powodów nieudanych tricków mo?e by? kilka:
- z?e wykonywanie. Dla pewno?ci kilka razy obejrzyj film instrukta?owy;
- niedok?adno?? i barak ch?ci. Wtedy od?ó? rower na jaki? czas;
- bariera psychiczna. Niestety na to jest jedna rada, dalsze katowanie.

Przy tych pierwszych trikach czeka nas wiele niebezpiecze?stw. Bunny hop z lub na przeszkod? mo?e zako?czy? si? l?dowaniem na twarz, a crankflip mo?e sta? si? efektem kilku dziur w nodze. Aby unikn?? tych kontuzji, napisz? na co nale?y zwróci? uwag? przy wykonywaniu poszczególnych tricków.
Bunny hop - bh
Podczas wykonywania go na p?askiej powierzchni teoretycznie nie mo?e Ci si? nic sta?, jednak s? wyj?tki. Mo?esz ?le wyl?dowa? przez co przechyli? si? na boki. Mo?esz równie? za mocno poderwa? ty? lub przód co b?dzie oznacza? albo twarde l?dowanie, albo przelecenie przez kierownic?.
Jednak gdy wykonujesz ten trick z/na przeszkod? efekty niesklejenia tricku mog? by? gorsze. Na boxa mo?esz nie doskoczy? co najcz??ciej ??czy si? z uderzeniem przedniego lub tylnego ko?a o jego kraw?d? a co za tym idzie upadkiem. Podczas zeskoku z przeszkody pami?taj, aby nie zje?d?a? z niej, ale delikatnie zeskoczy? lub poderwa? przednie ko?o przed jego kraw?dzi?.
Wheelie i manual
Przy trenowaniu tych tricków powa?nym upadkiem mo?e by? przewrócenie si? na plecy, dlatego zalecanie jest ?wiczenie go na dobrze ubitym piachu lub trawniku. Mniejsza pr?dko??, ale za to mi?kkie l?dowanie. W niektórych wypadkach bo zbyt energicznym opuszczeniu roweru mo?emy przelecie? przez kierownic?.
Crankflip
Dziury w nogach. To normalne, dla riderów bez ochraniaczy. Gdy ?wiczysz crankflipa MUSISZ mie? ochraniacze na nogi. Podczas wykonywania tricku jedynymi minusami s? owe dziury lub nieotrzymanie równowagi w momencie kr?cenia si? obu korb.
X-up
Tutaj mamy ju? ca?? mas? wypadków i niepowodze?. Lepiej ?wiczy? ten trick z odwijaniem kierownicy na ziemi lub z niewysokich hopek. Na pocz?tku nie wykonasz takiego bh, aby wykona? x 'up'a. Co do upadków to mo?esz spa?? na wszystko [przy wyskoku z hopy]. Dlatego pami?taj o kasku!
Barspin
Przed wykonaniem tego tricku sprawd? czy Twoja kierownica nie jest zbyt d?uga. Je?li nie to nast?pnie siode?ko ustaw jak najwy?ej [dla ?atwo?ci ?wicze?]. Przed w?a?ciwym wykonywaniem barspina usta? przy ?cianie, przyjmij pozycj? jak podczas manuala i kr?? kierownic?. po czym j? ?ap. Wy?wicz dobrze, w którym momencie z?apa? kierownic?. Teraz jad?c na rowerze przechyl si? do ty?u, kolanami chwy? siod?o i kr?? barspiny. Upadki mog? by? bolesne, jak przy manualu, na plecy lub inne cz??ci cia?a.

Nie zra?aj si? niebezpiecze?stwami.
Nie przejmuj si? tym, ?e nie wychodzi Ci bh po godzinie jazdy.
Nie wierz kumplom, którzy w jeden dzie? nauczyli si? kilku fajnych tricków, a aby je pokaza? s? chorzy lub niedost?pni.
Nie ulegaj presji spo?ecze?stwa.
Nie poddawaj si?.
KATUJ
Dodał: innyoung


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuvolt64 (2012-06-09 21:46:31)
Edit: http://tablica.pl/oferta/super-bmx-dla-ciebie-ID18Itd.html#6b7e326d;r:18;s: jednak mia?em ten na my?li ;) a wi?c co s?dzicie?
Brak avaturuvolt64 (2012-06-08 18:26:24)
http://tablica.pl/oferta/bmx-ID1bwfW.html#cc35fd48;r:;s: co o nim s?dzicie?
Brak avaturudominik11 (2012-05-11 13:29:51)
mam rower na sprzedasz .. w dos dobrym stanie :) pisac na gg jak cos 42807718
kamilos 23kamilos 23 (2012-03-22 19:33:34)
Artyku? fajny i mo?e zmotywowa? :D mo?e te? nas ostrzec przed glebami
Brak avaturuRutek (2012-03-05 14:32:25)
mo?ecie mi polecic jakiego? bmx-a którym b?de móg? je?dzi? po lesie prosze o szybk? odp
bmx livebmx live (2012-01-22 21:23:50)
ma kto? do sprzedania bm x????????????????????????/

1 2 3 4 ... 8 9