BMX:: Bunny hop
Bunny hop

Bunny hop jest to skok gdzie oba ko?a roweru s? jednocze?nie w powietrzu. Trik wygl?da fajnie, ale nie jest prosty.Bunny hop tak na prawd? jest kombinacj? dwóch ruchów. Oba musisz bardzo dobrze wy?wiczy? zanim zrobisz ten prawdziwy skok.

RUCH I

*


Nabierz troch? pr?dko?ci i pochyl si? do ty?u. Wyprostuj ramiona i nogi. Teraz musisz podnie?? przedni? cz??? bmxa.

*


U?yj swoich ramion aby podnie?? rower do góry ( to jak wysoko to zrobisz zale?y od tego ile czasu po?wi?cisz na trening tej czynno?ci) do momentu a? b?dziesz sta? prosto na jednym kole.

RUCH II

*Przechyl ci??ar cia?a na przód, zrób to gwa?townie ale nie przesadzaj bo mo?esz wylecie? przez kierownic?

*Trzymaj si? mocno kierownicy swojego bmxa i podegnij kolana. Pami?taj o tym aby ramiona mie? równolegle do peda?ów, to powstrzyma przechylanie si? roweru na lewo lub prawo

Je?eli uda?o Ci si? zrobi? oba te elementy mo?esz przej?? teraz do nauki bunny hopa.
1. Wykonujesz pierwszy element opisany w tym artykule. Ale musisz zrobi? to dosy? szybko aby nabra? dynamiki. Gdy ju? przednie ko?o znajduj? sie wysoko wyskakujesz podci?gaj?c rower r?koma.
2. Gdy ju? jeste? w powietrzu wyrównujesz rower poprzez wyprostowanie r?k i zegniecie nóg w kolanach.
3. Podczas l?dowania prostujesz lekko nogi ( ale tylko troch? ) aby zamortyzowa? upadek.
?ród?o artyku?u
T?umaczone przez : Serans

Film który mo?e u?atwi wam wykonywanie tego triku :
Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuRafiti_bmx (2013-06-25 15:52:03)
Da si? jeszcze zrobic nieco ni?szego banego,tylko jak trzymamy noge na peda?ach do bardziej wypi?t? w dó? do przody i po prostu jest wtedy podskok 2 kó? jednocze?nie,jednak wtedy to nie jest wysoki bunny hop :(( xD
Brak avaturuRafiti_bmx (2013-06-25 15:51:04)
No i jeszcze trzeba mie? duzooo si?y oraz przewy?sza? mas? rowera ?eby zrobic takiego jak na zdj?ciach :D
Brak avaturuRafiti_bmx (2013-06-25 15:49:26)
Da si? jeszcze zrobic nieco ni?szego banego,tylko jak trzymamy noge na peda?ach do bardziej wypi?t? w dó? do przody i po prostu jest wtedy podskok 2 kó? jednocze?nie,jednak wtedy to nie jest wysoki bunny hop :(( xD
Brak avaturuKrasheR (2013-05-31 17:10:18)
Nie Umiem podnie?? tylnego ko?a nie idzie mi to.. Czyta?em kilka tematów z tym dzia?em i nic Bmx mam nieca?e 2 tygodnie i wogóle nie idzie dacie jak?? rade?
BmxLoveMeBmxLoveMe (2013-02-22 17:50:38)
Trick sam nie jest a? tak ci??ki ale ?eby go idealnie wykona? trzeba po?wi?ci? kilka dni (je?li oczywi?cie mamy troch? do?wiadczenia z bmx'em) w innym wypadku potrwa to troch? d?u?ej. Opis bardzo fajny ^^ Pozdro ;D
BmxLoveMeBmxLoveMe (2013-02-22 17:39:24)
Trick sam nie jest a? tak ci??ki ale ?eby go idealnie wykona? trzeba po?wi?ci? kilka dni (je?li oczywi?cie mamy troch? do?wiadczenia z bmx'em) w innym wypadku potrwa to troch? d?u?ej. Opis bardzo fajny ^^ Pozdro ;D

1 2 3 ... 30 31