BMX:: Bunny hop
Bunny hop

Bunny hop jest to skok gdzie oba ko?a roweru s? jednocze?nie w powietrzu. Trik wygl?da fajnie, ale nie jest prosty.Bunny hop tak na prawd? jest kombinacj? dwóch ruchów. Oba musisz bardzo dobrze wy?wiczy? zanim zrobisz ten prawdziwy skok.

RUCH I

*


Nabierz troch? pr?dko?ci i pochyl si? do ty?u. Wyprostuj ramiona i nogi. Teraz musisz podnie?? przedni? cz??? bmxa.

*


U?yj swoich ramion aby podnie?? rower do góry ( to jak wysoko to zrobisz zale?y od tego ile czasu po?wi?cisz na trening tej czynno?ci) do momentu a? b?dziesz sta? prosto na jednym kole.

RUCH II

*Przechyl ci??ar cia?a na przód, zrób to gwa?townie ale nie przesadzaj bo mo?esz wylecie? przez kierownic?

*Trzymaj si? mocno kierownicy swojego bmxa i podegnij kolana. Pami?taj o tym aby ramiona mie? równolegle do peda?ów, to powstrzyma przechylanie si? roweru na lewo lub prawo

Je?eli uda?o Ci si? zrobi? oba te elementy mo?esz przej?? teraz do nauki bunny hopa.
1. Wykonujesz pierwszy element opisany w tym artykule. Ale musisz zrobi? to dosy? szybko aby nabra? dynamiki. Gdy ju? przednie ko?o znajduj? sie wysoko wyskakujesz podci?gaj?c rower r?koma.
2. Gdy ju? jeste? w powietrzu wyrównujesz rower poprzez wyprostowanie r?k i zegniecie nóg w kolanach.
3. Podczas l?dowania prostujesz lekko nogi ( ale tylko troch? ) aby zamortyzowa? upadek.
?ród?o artyku?u
T?umaczone przez : Serans

Film który mo?e u?atwi wam wykonywanie tego triku :
Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuwod999 (2013-02-13 19:36:37)
Powiem wam ze nauczenie sie tego triku nie jest trudne ja mam tylko 12 lat a kolega nauczyl mnie to robic po godzinie.
Brak avaturu(o(ndk)) (2013-01-08 18:22:25)
Mi to zaje?o 2-Miesi?ce Wko?cu zrezygnowa?em ale po 2-3 dniach samo jako? wysz?o
Brak avaturuwikus (2012-09-30 12:49:33)
ja zaczyna dopiero z bmxem i chce to robi? hardcorowo
Brak avaturuwikus (2012-09-30 12:49:23)
ja zaczyna dopiero z bmxem i chce to robi? hardcorowo
Ahito08Ahito08 (2012-09-18 15:46:55)
ja mam 10 lat 152cm i robie bunnego z kickera
Brak avaturuJanoRider (2012-09-07 21:34:01)
czy rower RADIO EVOL 2012 jest dobry dla pocz?tkuj?cego? z góry dzi?ki :)

1 2 3 4 ... 30 31