BMX:: Bunny hop
Bunny hop

Bunny hop jest to skok gdzie oba ko?a roweru s? jednocze?nie w powietrzu. Trik wygl?da fajnie, ale nie jest prosty.Bunny hop tak na prawd? jest kombinacj? dwóch ruchów. Oba musisz bardzo dobrze wy?wiczy? zanim zrobisz ten prawdziwy skok.

RUCH I

*


Nabierz troch? pr?dko?ci i pochyl si? do ty?u. Wyprostuj ramiona i nogi. Teraz musisz podnie?? przedni? cz??? bmxa.

*


U?yj swoich ramion aby podnie?? rower do góry ( to jak wysoko to zrobisz zale?y od tego ile czasu po?wi?cisz na trening tej czynno?ci) do momentu a? b?dziesz sta? prosto na jednym kole.

RUCH II

*Przechyl ci??ar cia?a na przód, zrób to gwa?townie ale nie przesadzaj bo mo?esz wylecie? przez kierownic?

*Trzymaj si? mocno kierownicy swojego bmxa i podegnij kolana. Pami?taj o tym aby ramiona mie? równolegle do peda?ów, to powstrzyma przechylanie si? roweru na lewo lub prawo

Je?eli uda?o Ci si? zrobi? oba te elementy mo?esz przej?? teraz do nauki bunny hopa.
1. Wykonujesz pierwszy element opisany w tym artykule. Ale musisz zrobi? to dosy? szybko aby nabra? dynamiki. Gdy ju? przednie ko?o znajduj? sie wysoko wyskakujesz podci?gaj?c rower r?koma.
2. Gdy ju? jeste? w powietrzu wyrównujesz rower poprzez wyprostowanie r?k i zegniecie nóg w kolanach.
3. Podczas l?dowania prostujesz lekko nogi ( ale tylko troch? ) aby zamortyzowa? upadek.
?ród?o artyku?u
T?umaczone przez : Serans

Film który mo?e u?atwi wam wykonywanie tego triku :
Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturunightpl (2012-09-01 21:46:19)
skejciara12 mam te? 12 lat i ok. 150 cm wzrostu,a na bmxie kolegi nauczy?em si? w kilkadziesi?t minut(na 1 cm:D,a teraz robi? ju? na bodaj?e do 10 cm(w trzeci dzie? nauki:))
Brak avaturuAgaPL (2012-08-13 14:49:41)
Ja na samym pocz?tku robi?am tak ?e: Jecha?am wolno i nagle przechyli?am si? do przodu i nacisn??am lekko hamulec na przednie ko?o i od razu pu?ci?am i ju? podnios?am tylnie ko?o
Brak avaturuXtreme2121_BMX (2012-08-11 15:51:45)
ja nawet gdy jade wolno nie umiem podniesc samego tylu POMOCY ???????
Brak avaturuAgaPL (2012-08-09 16:54:28)
Ja mam 13 lat 170 cm wzrostu i skacze bunnego na 10 cm
Brak avaturuskejciara12 (2012-08-07 20:05:02)
Ja mam 12 lat 150 wzrostu i nauczy?am si? bunnego w pare dni :D
Brak avaturuAgaPL (2012-08-01 21:14:49)
Dlaczego mi nie wychodzi, utrzyma? tylnego i przedniego ko?a. Mog? tylko podnie?? i po chwili mi spada. Dlaczego?

1 2 3 4 5 ... 30 31