BMX:: Bunny hop
Bunny hop

Bunny hop jest to skok gdzie oba ko?a roweru s? jednocze?nie w powietrzu. Trik wygl?da fajnie, ale nie jest prosty.Bunny hop tak na prawd? jest kombinacj? dwóch ruchów. Oba musisz bardzo dobrze wy?wiczy? zanim zrobisz ten prawdziwy skok.

RUCH I

*


Nabierz troch? pr?dko?ci i pochyl si? do ty?u. Wyprostuj ramiona i nogi. Teraz musisz podnie?? przedni? cz??? bmxa.

*


U?yj swoich ramion aby podnie?? rower do góry ( to jak wysoko to zrobisz zale?y od tego ile czasu po?wi?cisz na trening tej czynno?ci) do momentu a? b?dziesz sta? prosto na jednym kole.

RUCH II

*Przechyl ci??ar cia?a na przód, zrób to gwa?townie ale nie przesadzaj bo mo?esz wylecie? przez kierownic?

*Trzymaj si? mocno kierownicy swojego bmxa i podegnij kolana. Pami?taj o tym aby ramiona mie? równolegle do peda?ów, to powstrzyma przechylanie si? roweru na lewo lub prawo

Je?eli uda?o Ci si? zrobi? oba te elementy mo?esz przej?? teraz do nauki bunny hopa.
1. Wykonujesz pierwszy element opisany w tym artykule. Ale musisz zrobi? to dosy? szybko aby nabra? dynamiki. Gdy ju? przednie ko?o znajduj? sie wysoko wyskakujesz podci?gaj?c rower r?koma.
2. Gdy ju? jeste? w powietrzu wyrównujesz rower poprzez wyprostowanie r?k i zegniecie nóg w kolanach.
3. Podczas l?dowania prostujesz lekko nogi ( ale tylko troch? ) aby zamortyzowa? upadek.
?ród?o artyku?u
T?umaczone przez : Serans

Film który mo?e u?atwi wam wykonywanie tego triku :
Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturud4arex (2010-01-01 18:22:21)
no dobre jakos mi sie udaje czasami pozdrowienia ;)
Brak avaturuRyncok13 (2009-12-30 19:42:59)
Tu trzeba ci?gn?? rower za peda?a nogami. Ja si? tak uczy?em i si? nauczy?em w 3 dni na perfect
Brak avaturuRyncok13 (2009-12-30 19:41:59)
Tu trzeba ci?gn?? rower za peda?a nogami. Ja si? tak uczy?em i si? nauczy?em w 3 dni na perfect
lol55lol55 (2009-12-27 21:47:44)
ta ale mam problem z podniesieniem tylnego ko?a. Za to hopa opanowa?em do perfekta
Brak avaturuInopia (2009-12-25 13:41:09)
to jest ??twe jedziesz podnosisz przednie ko?o ii przechylasz sie szybko do pprzodu i sie podnisei tylnie ko?o prosze tak naj?atwiej
Brak avaturulol55 (2009-12-21 21:37:36)
Czyta?em kilka tego typu definicji i nadal nie moge si? go nauczy? :( PoZdRo

1 2 ... 29 30 31