BMX:: Barspin
Barspin

Barspin jest to trik polegaj?cy na obrocie kierownicy w bmxie o 360 stopni podczas jazdy.

OPIS NR.1

1. Nabieramy pr?dko?ci ale bez przesady
2. Odchylamy si? troch? do ty?u
3. W tym samym czasie poci?gamy jedn? r?k? za kierownice a kolanami ?apiemy si? za siode?ko
4. Gdy kierownica obróci si? ju? o 360 stopni ( a nie powinno to trwa? zbyt d?ugo) po prostu ?apiemy j? i na loozie odje?d?amy dumni, ?e nauczyli?my si? nowego triku.


OPIS NR.2

Ten trick mo?na wykona? na kilka sposobów:
Trzymaj?c nogami siode?ko ( przy czym nogi na peda?ach lub jedna na pedale a druga na tylnym pegu ) przechylamy si? do tylu i kr?cimy kierownica w lewo lub w prawo jak Ci wygodnie. Siedz?c na siode?ku jedna nog? k?adziemy na tylnym pegu np. lewym , a prawa noga na pedale przechylasz si? do tylu i kr?cisz (Ten sposób jest troch? dziwny).
Inny sposób : Stoisz nogami na peda?ach przechylasz si? do tylu i kr?cisz kierownic? (uwa?aj by nie waln?? kierownica w nogi) Na pocz?tek polecam ten pierwszy sposób jest w miar? ?atwy. Kr?ci? mo?esz do woli ile chcesz 180, 360 stopni lub wi?cej.

Je?li nie bardzo rozumiesz jeszcze o co chodzi zobacz na ten filmik - powinien Ci dok?adniej uzmys?owi? jak wykona? ?adnego barspina
Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturucinuj (2010-03-30 19:36:48)
nie?le opisane jutro si? b?d? uczy? 10/10
Brak avaturuadininjax (2010-02-27 13:33:00)
Ja si? tego w 3 dni nauczy?em ;) 10/10
LegolBmxLegolBmx (2010-02-13 12:26:56)
dobrze opisane 10/10
Brak avaturuszkudnik1996 (2010-01-03 00:54:34)
super opisane 10/10
Brak avaturuaque (2009-12-28 16:01:50)
Trzeba chwyta? siode?ko?
Brak avaturuInopia (2009-12-26 18:26:53)
a ja 30 min

1 2 ... 6 7 8