BMX:: Obijanie Siade?ka
Obijanie Siade?ka

Dobrze wi?c, potrzebujemy
-siade?ko
-butapren (taki klej) lub dwustronna ta?ma klej?ca
-nó?
-materia?
-marker (opcjonalnie)
-p?dzelek lub jaka? szczotka

Najpierw ?ci?gamy nasze siod?o i odmierzamy ile potrzebujemy materia?u. Je?eli mamy stare poszycie to rozcinamy je i wyci?gamy g?bk? je?eli jest, potem siod?o myjemy ?eby nie by?o od g?bki.
(G?bk? zostawiamy, mo?na zrobi? basen do skoków).
Mo?emy narysowa? sobie kszta?t markerem (najlepiej o kilka cm wi?kszy ?eby starczy?o na dó? :) . Wycinamy materia?.
Je?eli mamy butapren to smarujemy nasze siod?o nabieraj?c klej na p?dzelek b?d? szczotk? i smarujemy siod?o (Podobno ma si? zrobi? w kolorze kleju :D ).
Nak?adamy materia? i ugniatamy fa?dy a? b?dzie nam odpowiada? , a potem materia? od do?u siode?ka smarujemy i przyklejamy.
Zostawiamy na noc i rano mo?na ju? je?dzi? z naszym spoko siod?em.

Jest te? drugi sposób je?eli nie posiadamy butaprenu robimy wszystko tak samo tylko ?e zamiast kleju u?ywamy dwustronnej ta?my klej?cej, kleimy w kilku miejscach np. na nosie, bokach i ?rodku

Wyra?am zgod? na kopiowanie i rozpowszechnianie.
Dodał: Astiss


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


lukaszbmxylukaszbmxy (2012-04-01 22:46:12)
Ja przybi?em pistoletem do " spinek" (nie znam nazwy).