BMX:: Bunny Hop stative-how to build
Bunny Hop stative-how to build

Siema.


Powiem wam jak zbudowa? statywy do poprzeczki, czyli 'Bunny Hop stand' (a tak se to nazwa?em). Dobra, no to do roboty!

B?dziemy potrzebowali:
- Dwóch ci??kich kawa?ków drewna najlepiej sze?ciennych.
- Dwóch pali te? kanciastych, a dlaczego, to powiem pó?niej; takiej wysoko?ci jakiej ma by? nasz statyw, na poprzeczk?.
- Jaki? ?rubek lub gwo?dzi, ale takich które nie rozszczepi? nam drewna.
- Rurki plastikowej lub w miar? równego badyla.

A z narz?dzi potrzebujemy:
-Wkr?tarki.
-Wiert?o, je?eli wybierzemy ?ruby.
-D?uta.
-Kleju do drewna.
-Mazaka lub o?ówka.
-M?otka

Ok to budujemy:

1. Bierzemy nasze ci??kie kawa?ki drewna, stawiamy na nich pale, i odrysowujemy o?ówkiem lub mazakiem kszta?t. Dobrze, ?eby by?o to na ?rodku.
2. Jak odrysowali?my to bierzemy nasze d?uto i ?upiemy dziur? o kszta?cie pala, i g??boko?ci ok 4 cm. Oczywi?cie je?eli pal d?u?szy to dziura g??bsza.
3. Sprawdzamy czy pal wchodzi do dziury, (bez skojarze?). Nie mo?e g?adko wchodzi?, tylko musi stawia? lekki opór.
4. Jak ju? wy?upane i pasuje, to do ?apki klej do drewna i wpuszczamy do dziury.
5. Wbijamy pal do samego dna.
6. Prostujemy je?eli jest krzywo.
7. Robimy tak z drugim naszym ci??kim kawa?kiem drewna, i palem.
8. Czekamy a? klej wyschnie.

Powinno wyj?? nam co? takiego:9. Jak mamy to, to zaznaczamy mazakiem lub o?ówkiem na palu zaznaczamy równo co kilka cm. jak nam si? podoba miejsca na ?rubki lub gwo?dzie.
10. Wbijamy gwo?dzie lub wiercimy dziury tam gdzie zaznaczyli?my.
11. Je?eli wybrali?my gwo?dzie do robota sko?czona, tylko robimy tak z drugim statywem.
12. Je?eli ?ruby to wk?adamy w otwory w?a?nie ?ruby i nakr?camy z drugiej strony nakr?tk?. Robimy tak z drugim statywem.
13. K?adziemy rurk? i skaczemy.


Dobra, to chyba tyle. Mi?ej zabawy :)

POZDRO


Dodał: KAKAO17


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuReggaemanA (2012-08-05 17:38:00)
10/10:P