BMX:: Feeble grind
Feeble grind

Feeble grind- Zbli?asz si? do do przeszkody z umiarkowan? pr?dko?ci?. Powiniene? jecha? do niej równolegle. Peda?y twojego roweru powinny by? te? ustawione równolegle do siebie ( ta instrukcja zak?ada, ?e triku uczysz si? w skateparku gdzie jest d?ugi i nie zbyt wysoki box). Gdy ju? znajdujesz si? ko?o twojej przeszkody zrób bunny hopa tak aby twoje przednie ko?o znajdowa?o si? wy?ej od ty?u. Oczywiste jest, ?e musisz mie? opanowanego dobrze bunny hopa bo bez tego ani rusz. Teraz musisz wycelowa? swoim przednim ko?em i tylnym pegiem na skrzynk?. Mo?e si? okaza?, ?e box jest za niski do tego triku i tylne ko?o jedzie po ziemi, w takim wypadku b?dziesz musia? znale?? co? wy?szego. Je?li nie masz z tym problemu to mo?emy przej?? do kolejnego kroku... Gdy ju? grindujesz box postaraj si? troch? usztywni? ramiona - to powinno pomóc w przypadku gdy zatrzymujesz si? na przeszkodzie bo w ko?cu to ty jeste? ci??szy ni? twój rower i je?li nie usztywnisz si? odpowiednio to b?dziesz dzia?a? jak amortyzator, który tylko spowolni ?lizg. Teraz musisz przenie?? swoj? wag? na ?rodek tego co grindujesz, ale pami?taj o tym ?eby twoje przednie ko?o ca?y czas by?o ustawione prosto. Cz?stym b??dem przy tym tricku jest to, ?e gdy przenosisz odpowiednio ci??ar to jednocze?nie odruchowo przekr?casz kierownic?. Wtedy nie ma szans aby wyszed? nam nasz feeble grind. Trzymaj tak? pozycj? a? zaczniesz zwalnia? albo twoja przeszkoda b?dzie si? ko?czy?a. Teraz mo?esz ju? ?ci?gn?? swoje przednie ko?o z boxa robia? niewielkiego bunny hopa. Upewni si? te?, ?e peg z ty?u 'odskoczy?' od przeszkody. No i uda?o si? :) Wykona?e? w?a?nie ?adnego cho? pewnie jeszcze nie do ko?ca dopracowanego feeble grinda.

Wygl?da to mniejwi?cej tak:
Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Krzysiu:DKrzysiu:D (2012-03-11 18:06:53)
najgorsze jest to jak rozwal? butelk? na ?rodku skejta :/
Krzysiu:DKrzysiu:D (2012-03-11 18:05:44)
najgorsze jest to jak rozwal? butelk? na ?rodku skejta :/
Kuba9779Kuba9779 (2011-07-14 13:07:08)
http://www.zdradzila.pl?id=p232ro pomocy w zdradzi kolegi!!
mikiProGTmikiProGT (2011-07-03 18:05:40)
no i film zablokowany
mikiProGTmikiProGT (2011-07-03 18:05:20)
9 bo w polsce skateparki s? zae?nione i niema miejsca
MatikkMatikk (2011-03-20 11:34:23)
z tym skate parkiem gupio gadasz bo gdzie w polsce znajdziesz skatepark w dobrym stanie gdzie nie ma t?umów skaterów

1 2 3