BMX:: How To with Arturr
How To with Arturr

Siema, pierwszy odcinek mojej serii How To zaczynam od tricku - Bunny Hop.

Bunny Hop to podstawowy trick na bmxie, potrzebny do nauki kolejnych sztuczek takich jak grindy, rotacje, barspiny itp.
Jest to zwyk?y skok, jednak polega na tym, ?e najpierw podnosimy przód, a dopiero pózniej ty? roweru.
Nauk? tego tricku dla u?atwienia mozna sobie  rozdzieli? na dwa etapy(gdy sie ich juz nauczymy osobno, trzeba pamietac ?e ca?y trick wykonujemy jako jeden, p?ynny ruch).


Pierwszy etap, to oderwanie od ziemi przedniego ko?a. Z tym zazwyczaj nie ma problemu, wystarczy podci?gn?? mocno i energicznie kierownice do góry i przód mamy w górze.


Drugi etap jest troche trudniejszy dlatego, ze ty? podnosimy za pomoca nóg. ?eby zrozumie? jaki ruch musimy wykona? najlepiej umie?ci? rower mi?dzy nogami, jedn? nog? stajemy na ziemi a drug? na pedale. T? drug?  "zahaczamy" tak o peda?, ?eby podczas  uginania nogi i podnoszenia jej, ty? roweru szed? równie? w gór?. Je?li to opanujemy, powtarzamy podnoszenie ty?u, ale z dwoma nogami na peda?ach wykonuj?c ten sam ruch.

Je?li potraficie ju? wykona? te dwa etapy osobno, czas je po??czy? aby wyszed? Bunny Hop.

Po prostu wykonujemy pierwszy etap i gdy ko?o jest ju? wysoko w górz?, przechylamy si? do przodu i wykonujemy etap nr. 2. Teraz pozosta?o tylko wypoziomowa? rower, je?li przednie ko?o jest duzo wy?ej ni? tylne, musimy troch? przechyli? si? do przodu i wyprostowa? r?ce. Je?li chcemy robi? wy?szego bunny hopa, uginamy kolano i ci?gniemy rower pod siebie, l?duj?c lekko prostujemy nogi aby amortyzowa? l?dowanie.

To chyba tyle je?li chodzi o ten trick, je?li sa jakie? pytania to pisa? na priv - Arturr.


Dodał: Arturr


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?