BMX:: Wybór ramy
Wybór ramy

Hmm.. Wi?c na pewno zastanawiali?cie si? przy sk?adaniu rowerka jak? potrzebujecie ram? ? Postaram si? wam pomóc ukazuj?c to co najbardziej potrzebne w ów wyborze. Wi?c zacznijmy.

Wybór g?ówki sterowej. Je?li Twój rower jest cho? w jakim? stopniu "wyczynówk?" ma stery 1 i 1/8. Je?li nie ma to op?aca si? kupi? ram? z g?ówk? sterów 1 1/8 i nowy widelec :). Otó? rama mo?e by? przystosowana do sterów zintegrowanych i niezintegrowanych. Osobi?cie polecam stery zintegrowane... Nie ma z nimi wi?kszych problemów czy to przy monta?u czy wymianie. Mo?emy zrobi? wszystko szybko sami, a z drugim rodzajem sterów nie jest ju? tak ?atwo.. Trzeba skontaktowa? si? z kim? kto nam takie stery zainstaluje b?d? wybije regu?? jest tu rowerowy poniewa? taki przyrz?d jest niezb?dny ?eby zrobi? to dobrze i s?ono kosztuje.

Wybór geometrii i d?ugo?ci ramy. W dzisiejszych czasach prawie wszystkie ramy maj? bardzo zbli?one k?ty. Podam tutaj kilka z nich :

K?t szyjki ramy: w znacznej wi?kszo?ci ram BMX wynosi on 74.5*

D?ugo?? górnej rury (TT/Top Tube) : Dla ram flatlandowych zaczyna si? od 18" do oko?o 22" (nie spotka?em jeszcze równego 22 ale 21.75" ju? tak. Im d?u?sza rura górna tym rower oporniej (lecz stabilniej) si? kr?ci, jest równie? wi?cej miejsca na machanie nogami (no foot can-can itp.) Je?li jeste?my wysocy i mamy d?ugie nogi mo?emy mie? niezbyt komfortow? pozycje ?eby nie obi? sobie nóg o kierownic? b?d? mostek. Warto?? ?rednia dla ram do streetu, dirtu i na ramp? to ok. 20.5". D?ugo?? TT musicie wybra? sami. Powiem wam tyle ?e je?li macie oko?o 180cm wzrostu raczej polecam wam ramy ju? troch? d?u?sze ni? 20.5". Cho? ka?dy sam powinien to wybra?.

K?t rury siod?owej: spotykany w granicach 69* do 72*. Wp?ywa na pozycj? siode?ka wzgl?dem nóg rowerzysty. I z regu?y wp?ywa na d?ugo?? górnej rurki od tylnego trójk?ta :).

I ostatni ale jak?e wa?ny punkt odnosz?cy si? do : D?ugo?ci tylnego trójk?ta: ów cz?sto spotykana w granicach 13 do 15". Jego d?ugo?? wp?ywa na pozycj? ?rodka ci??ko?ci podczas tricków na tylnym kole (np. Manual, Tail tap czy te? big spin i tym podobne)

Nie mo?emy zapomnie? tak?e o wybraniu mufy supportu ! S? ich ró?ne rodzaje tymczasem g?ównie jest to support pod "Spanish BB" oraz "Mid-BB". Cz?sto musimy zdecydowa? si? na wybór ramy z odpowiednim dla nas przystosowaniem do ?o?ysk supportu (bo np. mamy ju? zakupione ?o?yska,tulejki itp. na mid-bb, a rama na któr? pad?o ma ów support na spanish BB. I jak wiadomo.. pasowa? to do siebie nie b?dzie wiec lepiej czytajcie i zastanawiajcie sie uwa?nie !

Je?li po przeczytaniu mojego artyku?u nadal nie b?dziecie wiedzie? jak? ram? wybra? prosz? napisa? na forum b?d? do jakiego? z moderatorów BMX na priv'a o porad?.

:) Enjoy ! Noozer
Dodał: Noozer


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturukapi1122 (2013-07-06 10:44:00)
czy rower folta 804 yeste jest dobry
Brak avaturuChickenek (2012-07-29 23:28:43)
Kupi?em niedawno rowerek i potrzebuje kogos aby zobaczy? czy nadaje sie do robienia trików.;D jak cos to GG : 31817057
Brak avaturuBileq (2012-07-25 13:11:41)
Ej a jak mam 152 cm wzrostu to jak? ram? powinienem miec bo ja mam taki rowerek https://www.moorescycles.co.uk/specialized-p-series-p20-2012-childrens-bike.php tylko z nieb. cz??ciami i z 2011r.
Brak avaturuluzak666 (2012-05-26 19:39:30)
http://tablica.pl/oferta/bmx-wyczynowy-ID14Tp5.html#1738534b;r:;s: A Ten co powiecie
Brak avaturumicha?02 (2011-12-20 15:48:58)
przyda si? na przysz?o??
Brak avatururafen1 (2011-11-22 18:18:56)
mam 163cm wzrostu i kupuje pierwszego Bmx'ksa jaki b?dzie na mnie dobry z ram? 21.75 czy 20.5

1 2 3 4 5