BMX:: Newsy - Baltic Games 2013


Od 16 do 18 sierpnia odb?dzie si? najbardziej energetyczne wydarzenie tego lata w Polsce. A dok?adniej Baltic Games 2013 które odbywa? si? b?d? w Gda?sku.
Impreza ta istnieje od 2007 roku gdy kilku zapale?ców chcia?o stworzy? najwi?ksze zawody eXtremalne w Polsce. B?dziemy mogli tam pos?ucha? dobrej muzyki, popatrze? na widowiskowe sporty oraz sp?dza? aktywnie czas na wiele ró?nych sposobów. Organizatorzy zapewniaj? ?e tegoroczne Baltic Games b?d? jeszcze wi?ksze i lepsze ni? poprzednie. Gwarantuj? te? ?e nowy partner - VANS rozpali t?umy do czerwono?ci muzyk? oraz zaproszonymi zawodnikami. Monster Energy Drink te? da czadu, przywiezie swoich najlepszych zawodników oraz niespodzianki ! Ca?o?? odb?dzie si? jak zawsze na Placu Zebra? Ludowych w Gda?sku poniewa? klimat jest tam wyj?tkowy, Skatepark obok pola campingowego, g?o?ny rock`n`roll, najlepsi zawodnicy ?wiata i przede wszystkim wspaniali ludzie którzy kochaj? dobr? zabaw? i sporty eXtremalne.

Zawodnicy którzy b?d? tam startowa? pochodz? z 20 krajów. Zesz?oroczna zwyci?ska trójka BMX to Drew Bezanson, Harry Main, Daniel Dhers oraz z kategorii SKATE – Phil Zwijsen, Steven Reevers, Brad McClain. Wszyscy s? ciekawi kto tym razem znajdzie si? na podium.

Organizatorzy przygotowali mas? atrakcji, które nie pozwol? nam wyjecha? z festiwalowego Gda?ska. W tym roku b?dzie ogrom atrakcji, szkó?ka deskorolki oraz bmx. B?dzie równie? mo?na poje?dzi? na longboardzie, skimboardzie, potrenowa? rózne tricki na poduszce pneumatycznej, b?dzie równie? mo?na bra? udzia? w wielu konkursach w których mo?na wygra? nagrody, zrobi? sobie tatua? za darmo oraz wiele wi?cej dobrych rzeczy

Nie zastanawiajcie si? tylko 16-18.08 wpadajcie do Gda?ska


Do zobaczenia na Baltic Games !

Wi?cej informacji na: www.vans.pl www.balticplace.pl oraz na www.mosterenergy.com

Je?li chcecie kupi? bilety to zg?aszajcie si? na

www.ebilet.pl
2013-08-14 12:27:44
Dodał‚: Warzywko

Musisz się zalogować aby komentować !