BMX:: Newsy - LATO W MIE?CIE NIE MUSI BY? NUDNE

Bracia Godziek, czyli Dawid "Szamanek" i Szymon vel. "Szaman" to znane rowerowe rodze?stwo. Na co dzie? m?odszy pasjonuje si? BMX'em, a starszy MTB, czyli freestyle’ow? odmian? kolarstwa górskiego, nazywan? dirt'em.

 

Tego lata ch?opaki wzi?li udzia? w cyklu dwuko?owych wycieczek w polskich miastach. Na potrzeby nagra? video do serii „Lato w mie?cie nie musi by? nudne” promowali aktywne sp?dzanie czasu
w wakacje.

 

Pod koniec czerwca bracia Godziek odwiedzili Kraków, na prze?omie lipca i sierpnia pojawili si?
w stolicy, a na pocz?tku wrze?nia, pomimo prawie jesiennej ju? aury, sprawdzali rowerowe przygotowanie Wroc?awia.

 

Podczas ka?dej sesji nagraniowej Szamani zapraszali do jazdy lokalnych riderów, by wspólnie trenowa? triki. Szymon i Dawid pokazali, ?e mieszkaj?c w du?ym mie?cie te? mo?na ciekawie sp?dza? czas, niekoniecznie przed ekranem komputera.

 

Miejscem, które szczególnie przypad?o do gustu zawodnikom z Suszca by?y hopy na Górce Kazurce w Warszawie. „Mieli?my ?wietn? pogod?. Tor by? dobrze przygotowany. Wida?, ?e miejscowa ekipa po?wi?ci?a sporo czasu na przebudowanie dirtów, ale op?aca?o si?! Tutaj ka?dy rider znajdzie co? dla siebie. S? zarówno du?e dable przygotowane typowo pod sztuczki, jak
i bardziej techniczne hopy. Je?li szukacie dobrego spotu, to koniecznie sprawd?cie Kazur?!”
- powiedzia? Szymon po wizycie w stolicy.

 

 

Do nast?pnego lata!

2013-09-21 14:55:55
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !