BMX:: EXTREME.ORG.PL


Zawody Dreamline odby?y si? w mie?cie Angel Fire. Szumaniak zaja? na tych zawodach wysokie miejsce, poniewa? znalaz? si? w TOP 5.
0
2013-08-24 12:47:32
Dodał: Serans

Wida? impreza z roku na rok jest robiona lepiej. To cieszy i daje nadzieje, ?e osoby spoza Polski b?d? zaznacza? sobie co roku te zawody w kalendarzu jako konieczne do odwiedzenia
0
2013-08-22 19:45:21
Dodał: SeransOstatnio powsta?a mega inicjatywa, zebrania wszystkich miejscówek rowerowych w Polsce na jednej mapie. Znajduje si? tam ju? ponad 300 lokalizacji i ca?y czas dodaj? nowe. Wam bmx'arzom najbardziej spodoba si? zbiór skateparków, lecz je?eli poszukujecie czego? nowego, to znajdziecie tam tak?e dirtparki, pumptracki, a nawet dla ca?kowitego oderwania trasy FR i DH. Jednym zdaniem: miejscówki dla ka?dego na bmx/mtb. Po za tym na fanpage'u pojawiaj? si? informacje o najciekawszych miejscówkach i...
0
2013-08-18 11:05:43
Dodał: Format c
Od 16 do 18 sierpnia odb?dzie si? najbardziej energetyczne wydarzenie tego lata w Polsce. A dok?adniej Baltic Games 2013 które odbywa? si? b?d? w Gda?sku.
Impreza ta istnieje od 2007 roku gdy kilku zapale?ców chcia?o stworzy? najwi?ksze zawody eXtremalne w Polsce. B?dziemy mogli tam pos?ucha? dobrej muzyki, popatrze? na widowiskowe sporty oraz sp?dza? aktywnie czas na wiele ró?nych sposobów. Organizatorzy zapewniaj? ?e tegoroczne Baltic Games b?d? jeszcze wi?ksze i lepsze ni? poprzednie....
0
2013-08-14 12:27:44
Dodał: Warzywko


1 2 3 4 ... 242 243