BMX:: EXTREME.ORG.PL

Atmosfair to nowa firma ubra?, wymy?lona przez utalentowanego zawodnika freeride'u Timo Pritzel. W ostatnim czasie Timo swój czas przeznacza? na dopracowaniu nowych ubra? wraz z internetowym sklepem. Jak na razie sprzeda? b?dzie odbywa? si? na terenie Europy, ale przecie? fani Tima mog? zrobi? wiele.

Oto kilka zda? Tima:
"Nareszcie, wszysko uk?ada si? tak jak powinno. Od dawna marzy?em o w?asnej firmie ubra?, gdy? jazda to nie wszystko, trzeba si? postara? dla kolarstwa górskiego....
0
2007-03-26 16:44:38
Dodał: MlodyO imprezie Qashqai Urban Challenge 2007 by?a ju? mowa na wielu portalach, jednak dzi? mamy troch? inne informacje.
W?a?nie ruszy?a oficjalna strona 5 cyklów Qashqai Urban Challenge 2007 (Hiszpania, Wielka Brytania, W?ochy, Niemcy i Francja). Dzi?ki takiemu serwisowi mo?emy dowiedzie? o naj?wie?szych newsach na temat tej imprezy, ju? nie musisz wchodzi? na rózne podstrony tej imprezki. Jednak to nie wszystko, gdy? : www.nissan-qashqaichallenge.com zamie?ci? na swoim serwerze video trailer...
0
2007-03-25 21:32:14
Dodał: Mlody


1 2 ... 241 242 243